สถานีวิทยุ FM 104.0 MHz. ไซเรน เรดิโอ สื่อสารเชียงใหม่

สถานีวิทยุกระจายเสียง สื่อสารเชียงใหม่
Siren Radio คลื่นความถี่ FM 104.0 MHz
เลขที่ 300 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
053 – 244352 ฝ่ายการตลาด หจก.ดีมากมีเดีย 088 – 2523539
SIREN RADIO STATION

สถานีวิทยุ Siren radio FM.104.0 MHz เครือข่ายสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง บันเทิง สาระที่เป็นประโยชน์ ส่งกระจายเสียงออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 24.00 น. โดยทีมงาน หจก.ดีมาก มีเดีย จำกัด สถานีของเราได้รับการปรับปรุงสัญญาณการส่งกระจายเสียงให้ชัดเจน ฟังชัด เน้นคุณภาพ และสาระที่เป็นประโยชน์ สร้างความสามัคคีในชุมชน พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียง

11170352_940786739285811_5476761811635300508_n